Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----The State of University-Business Coperation in Poland

Raport nt. stanu współpracy nauki z biznesem w Polsce.


pobierz

Projekty komercjalizacji B + R, Przygotuj - Oceń - Realizuj
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Praktyczna pomoc dla osób zaangażowanych w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w funkcjonowaniu funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej do celów komercjalizacji.


pobierz

Komercjalizacja B + R dla praktykantów 2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komercjalizacja w pigułce - tak krótko można określić ten przewodnik. Gromadzi informacje przydatne na różnych etapach komercjalizacji.


pobierz

Konkurencyjność regionów i Klastrów w obszarze Morza Bałtyckiego
BSR STARS

"Regional & Cluster Competitiveness in the Baltic Sea Region" to obszerny raport potencjału klastrów z kilku branż, swoim zakresem obejmujący region Morza Bałtyckiego.


pobierz

W czym tkwi sukces liderów innowacji?
Deloitte

Raport z badania - Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów.


pobierz
 1   2   3   4  ....