Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów – aneks dla województwa pomorskiego
Deloitte

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. „W czym tkwi sekret liderów innowacji?” - analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów, prezentując wyniki dla województwa pomorskiego. Ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie aktualnego stanu przygotowania regionu do realizacji polityki innowacyjności i oceny istniejącego regionalnego systemu innowacji.


pobierz

Przedsiębiorcy w Polsce - pomorskie

Raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój Województwa Pomorskiego, prezentacje laureatów konkursu "Biznes. Dobry wybór"


pobierz

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce
Luk Palmen, Marcin Baron

Publikacja pt. „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce” jest skierowana  przede wszystkim do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu tworzenia i rozwijania klastra oraz zarządzania nim. Autorzy poradnika starali się przekazać czytelnikom praktyczne wskazówki w zakresie animowania, zarządzania lub też koordynowania skupiskami podmiotów gospodarczych i instytucji z nimi bezpośrednio lub pośrednio współpracującymi.

Majątkowe prawa autorskie związane z powyższą publikacją należą do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


pobierz

Tworzenie wartości w klastrze
Redakcja: dr Marzena Frankowska

Tematyką klastrów coraz częściej interesują się nie tylko przedsiębiorcy, ale także inne środowiska, w tym władze rządowe i samorządowe. Na klastry zwracają uwagę uczelnie wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe. Uczestnictwo w klastrach staje się coraz bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw. Ten ogólny wzrost zainteresowania, spowodowany w szczególności korzyściami z funkcjonowania w takiej strukturze, powoduje konieczność zastanowienia się jakie wartości są tworzone w klastrze.

Majątkowe prawa autorskie związane z powyższą publikacją należą do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

link do publikacji


pobierz

Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie
Susana Borras, Dimitrios Tsagdis

Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie to studium porównawcze polityki wspierania klastrów w sześciu europejskich krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Słowenii, Czechach i Rumunii. Stanowi przy tym pierwsze opracowanie poświęcone wyłącznie tej tematyce i odnosi się do wielu istotnych pytań dotyczących polityki klastrowej w Europie - jakie są potrzeby klastrów? Jak zmieniają się koncepcje ich działań w obliczu zachodzących przemian? Jak (i jak dalece) podmioty publiczne i prywatne reorganizują i zmieniają swoje działania w odniesieniu do klastrów?


Majątkowe prawa autorskie związane z powyższą publikacją należą do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Link do publikacji


pobierz
 1   2   3   4   5  ....