Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Przydatne linki

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
opis: Klaster Kluczowy Województwa Pomorskiego

Europe Innova
opis: Inicjatywa Europe Innova służy wspieraniu innowacji i redukowaniu barier w ich powstawaniu. Jako platforma informacyjna ma za zadanie szerzenie wiedzy i wspierać wymianę doświadczeń w zakresie współpracy w ramach inicjatyw klastrowych.

Gdańska Delta Bursztynu

Klastry.pl
opis: Portal poświęcony tematyce klastrów prowadzony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Inicjatywa PRO-INNO Europe
opis: Jest to inicjatywa DG. Przemysłu i Przedsiębiorstw, która ma stać się narzędziem koordynacji polityki innowacyjnej, naukowej i technologicznej w Unii Europejskiej i krajach członkowskich.

Pomorski Klaster ICT
opis: Klaster Kluczowy Województwa Pomorskiego

Wrota Pomorza
opis: Portal informacyjny województwa pomorskiego.

Europejskie Obserwatorium Klastrów
opis: Europejskie Obserwatorium Klastrów jest narzędziem identyfikacji, badania potencjału i rozwoju klastrów w Europie. Ponadto, zawiera informacje nt. działających inicjatyw klastrowych i organizacji klastrowych.

Gdański Klaster Budowlany

Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej

CLOE- europejska sieć współpracy klastrów
opis: Jest platformą wymiany doświadczenia i wiedzy w zakresie zarządzania inicjatywami klastrowymi. We współpracę zaangażowanych jest 15 regionów europejskich: Karlsruhe (Niemcy), Lyon (Francja), Värmland (Szwecja),Górna Austria (Austria), Tartu (Estonia), Timisoara (Rumunia) and Kaliningrad (Rosja). W 2005 a dołączył region Nottingham (Wielka Brytania). W 2007 r. 7 regionów z nowych krajów członkowskich dołączyło do projektu: Bańska Bystrzyca (Słowacja), Ostrawa (Czechy), Zachodni Pannon (Węgry), Sofia (Bulgaria), Wilno (Litwa), Kranj i Maribor (Słowenia).

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
opis: Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Pomorski Klaster BioEkoChemiczny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
opis: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Portal Innowacji
opis: Portal poświęcony szeroko rozumianej innowacyjności, prowadzony przez Zespół ds. Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
opis: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest instytucją regionalną, które zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w woj. pomorskim. Jednocześnie w latach 2007-2013 będzie zajmowała się wdrażaniem RPO WP, jako Regionalna Instytucja Finansująca.

Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły

Żywność z Pomorza
opis: http://smaki.pomorskie.eu/content/