Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Klastry w teorii

Wysoce konkurencyjne skupiska przedsiębiorstw o określonym profilu wraz z otaczającymi instytucjami zostały zdefiniowane jako klastry.

„Klaster to: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących." Porter (2001)

Przykładami takich skupisk są: Kalifornijska Dolina Krzemowa (światowa kolebka firm informatycznych), Hollywood (lider na rynku rozrywki), czy włoskie Monzano (skupiające producentów krzeseł).

Fenomen klastrów wskazuje, że o sukcesie pojedynczej firmy decyduje także jej otoczenie. Jego kształtowanie wymaga najczęściej komunikacji i współpracy przedsiębiorstw, administracji i instytucji otoczenia, w tym jednostek edukacyjnych i badawczo-rozwojowych.

Współpraca w klastrze może mieć także charakter biznesowy, jakkolwiek nie musi obejmować wszystkich podmiotów. Siłą napędową rozwoju klastra jest niewątpliwie konkurencja.

Funkcjonowanie w klastrze daje dostęp do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobów i usług oraz oznacza lepsze warunki prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Współpraca w ramach klastra pozwala:

  • kreować markę regionalną,
  • zjednoczyć siły w ekspansji na rynki zagraniczne,
  • eliminować nieuczciwą konkurencję,
  • lepiej wykorzystać potencjał jednostek badawczych i uczelni,
  • stworzyć wspólną platformę produktowo-technologiczną
  • oddziaływać na jakość i kierunki kształcenia,
  • uzyskać szybszy dostęp do informacji istotnych dla rozwoju danej branży,
  • lepiej ukształtować warunki działania i politykę władz.

Więcej o klastrach w dziale Przykłady sukcesów oraz na stronie http://www.klastry.pl/