Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Partnerzy projektu

IBnGR jest niezależną fundacją prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną i rekomendacyjną. Swoją działalnością Instytut wspiera proces budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. W regionie realizuje także projekt Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki. Więcej informacji na stronie: www.ibngr.pl i www.rcik.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest organem administracji samorządowej dbającym o rozwój konkurencyjności województwa. Przygotowuje i wykonuje programy wojewódzkie, ubiegając się o ich finansowanie w ramach kontraktów wojewódzkich oraz ze źródeł zagranicznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie: www.woj-pomorskie.pl