Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
O projekcie

Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe

Celem projektu jest zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdrożenie działań pilotażowych mających na celu rozwój wybranych klastrów w woj. pomorskim.

Realizacja projektu obejmuje:

  • działania analityczne identyfikujące istniejące, powstające i potencjalne klastry oraz określające perspektywy ich rozwoju, bariery i potrzeby,
  • przygotowanie koncepcji regionalnej polityki wspierania klastrów zakładającej wykorzystanie funduszy strukturalnych 2007-2013,
  • działania informacyjne i promocyjne przedstawiające sukcesy inicjatyw rozwoju klastrów zarówno zagranicznych jak i krajowych (w tym z regionu pomorskiego),
  • działania pilotażowe w odniesieniu do 3 wybranych klastrów, w tym identyfikacja podmiotów zainteresowanych współpracą i stymulowanie kontaktów między nimi, identyfikacja słabych i silnych stron oraz przygotowanie strategii rozwoju i planu działań.

Projekt był realizowany przez konsorcjum w składzie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w okresie styczeń 2006 - kwiecień 2008.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działanie 2.6.). Jest tzw. projektem własnym Urzędu Marszałkowskiego realizowanym w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym.

Biuro projektu:

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk

tel. +58 524 49 50/00
fax + 58 524 49 08

innowacje@ibngr.pl
www.ibngr.pl