Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Źródła zagraniczne

Finansowanie działań klastrowych z programów międzynarodowych

Programy międzynarodowe, w ramach których polskie inicjatywy klastrowe oraz poszczególni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie, można podzielić na kilka grup:

  • Programy transgraniczne - obejmują podmioty z regionów położonych przy granicy kilku państw np. Program Południowego Bałtyku (Southbaltic Programme) czy Program Polska Litwa Rosja
  • Programy transnarodowe - obejmują podmioty z grup krajów w danej części Europy (niezależnie od położenia regionów względem granicy), np. Program Regionu Morza Bałtyckiego (Balic Sea Region Programme) czy Program Europy Środkowej (Central Europe Programme)
  • Programy międzyregionalne - obejmują podmioty z rożnych regionów w całej Europie, np. Program Interreg IVc
  • Programy badawcze - obejmują jednostki naukowe, ale też przedsiębiorców ze wszystkich regionów europejskich - skupiają się jednak na aspektach badawczo-rozwojowych i tworzeniu nowych produktów technologicznych w wyniku współpracy, np. 7 Program Ramowy

Żródło: Inicjatywy klastrowe: skutechnie dzialanie i strategiczny rozwój, M Koszarek

 

Program Południowy Bałtyk

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

Program dla Europy Środkowej

Program Ramowy