Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Klastry kluczowe Województwa Pomorskiego

Zgodnie z uchwałą nr 1516/271/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009r. status klastra kluczowego województwa pomorskiego został nadany dwóm klastrom tj. Pomorskiemu Klastrowi ICT oraz Bałtyckiemu Klastrowi Ekoenergetycznemu.

I konkurs na przyznanie statusu klastra kluczowego został ogłoszony 24 września 2009r. i był otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z województwa pomorskiego, którym uda się zbudować partnerstwo oraz przygotować strategię rozwoju danego klastra. Nabór wniosków trwał do 30 października br. Do konkursu startowały takie klastry jak: Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Pomorski Klaster ICT, Pomorski Klaster BioEkoChemiczny oraz Gdański Klaster Budowlany.

W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej przez Departament Rozwoju Gospodarczego do oceny merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski: wniosek złożony przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, wniosek złożony przez Pomorski Klaster ICT oraz wniosek Gdańskiego Klastra Budowlanego.

Ocena merytoryczna złożonych wniosków obejmowała:

  1. Potencjał gospodarczy i konkurencyjność klastra
    • Wskaźniki potencjału i konkurencyjności klastra (tj. wskaźniki znaczenia klastra w regionie, wskaźniki znaczenia branży głównej klastra w regionie, wskaźniki efektywności klastra, wskaźniki dynamiki rozwoju klastra),
    • obecne uwarunkowania rozwoju branży oraz perspektywy na przyszłość
  2. Strategię rozwoju klastra (cele, działania, harmonogram działań, korzyści dla regionu, źródła finansowania działań, pomysły na rozwój innowacyjnych rozwiązań itd.)
  3. Charakterystykę jakości i zasięgu partnerstwa oraz sposób funkcjonowania inicjatywy klastrowej i koordynatora klastra

W I edycji konkursu status klastra kluczowego Województwa Pomorskiego został przyznany Pomorskiemu Klastrowi ICT oraz Baltyckiemu Klastrowi Ekoenergetycznemu.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przyznaniu Gdańskiemu Klastrowi Budowlanemu statusu klastra kluczowego w ramach II edycji konkursu na klastry kluczowe Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy na strony klastrów kluczowych Województwa Pomorskiego

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Gdański Klaster Budowlany