Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Poziom krajowy

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Krajowy Klaster Kluczowy – to klaster o istotnym  znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe klastry kluczowe sąidentyfikowane na poziomie krajowym m. in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

Celem Konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, i nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Nagrodą w Konkursie jest status Krajowego Klastra Kluczowego nadawany przez Ministra Gospodarki na okres 3 lat od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego status KKK.

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest cyklicznie w rundach konkursowych w trakcie całej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju

 W ramach I rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, ww. status otrzymali:

  • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
  • Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon
  • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
  • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
  • Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. Z.o.o.
  • Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
  • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”