Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
2016-02-25

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do zapoznania się z propozycją zagadnień badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.  Na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokona agregacji nadesłanych tematów i przygotuje listę Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, w ramach których ogłoszony zostanie konkurs finansowany ze środków Poddziałania 4.1.2 POIR.

 

więcej

Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach
2016-01-13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców (POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

więcej

Instytut Frauenhofera w Gdańsku
2015-11-18

Fraunhofer jest największą w Europie organizacją badawczą w zakresie badań stosowanych.  Główne wysiłki badawcze są skierowane na potrzeby ludzi: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, energię i środowisko.

więcej

Podsumowanie konferencji Innowacyjna Europa
2015-11-03

Rozwój innowacji w Polsce zależy od systemowych rozwiązań.

Podsumowanie konferencji Innowacyjna Europa

więcej

Solutions and Initiatives in Diffuse Load Monitoring
2015-10-21

Baltic Flows ma przyjemność zaprosić na seminarium i spotkanie networkingowe organizowaną wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: „Solutions and Initiatives in Diffuse Load Monitoring". Seminarium odbędzie się 21 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

 

więcej
 1   2   3  ....