Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Instytut Frauenhofera w Gdańsku
2015-11-18

Fraunhofer jest największą w Europie organizacją badawczą w zakresie badań stosowanych.  Główne wysiłki badawcze są skierowane na potrzeby ludzi: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, energię i środowisko.


Podstawowe zasady działania Fraunhofer to:

 • Fraunhofer promuje i prowadzi badania stosowane w kontekście międzynarodowym dla przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz na potrzeby całego społeczeństwa.
 • Poprzez rozwój innowacyjnych technologii i nowych rozwiązań systemowych dla swoich klientów, Instytuty Fraunhofera pomagają wzmacniać siły konkurencyjne w Europie. Działania badawcze mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego społeczeństwa przemysłowego, w szczególności w odniesieniu do pomocy społecznej i poszanowania środowiska.
 • Jako pracodawca, Fraunhofer oferuje platformę, która umożliwia pracownikom Instytutów podnoszenie umiejętności zawodowych i osobistych, które umożliwią im zdobycie wysokich pozycji zawodowych w pracy badawczej, w przemyśle i w innych dziedzinach naukowych.


Fraunhofer to organizacja badań stosowanych w Europie:

 • Obecnie Fraunhofer to ponad 80 instytutów i jednostek badawczych.
 • Większość z prawie 24.000 pracowników to wykwalifikowani naukowcy i inżynierowie.
 • Roczny budżet to 2 mld €. Z tej kwoty 1,7 mld € jest generowane poprzez kontrakty badawcze. Ponad 70 procent przychodów z badań pochodzi z kontraktów dla sektora publicznego oraz z publicznie finansowanych projektów badawczych. Prawie 30 procent jest ze strony instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i lokalnych.
 • Stowarzyszone międzynarodowe ośrodki badawcze i przedstawicielstwa zapewniają kontakt z regionami o największym znaczeniu dla obecnego i przyszłego postępu naukowego i rozwoju gospodarczego.


Fraunhofer w Gdańsku
Od kilku lat Instytuty Fraunhofera są bardzo aktywne na terenie Polski współpracując z instytucjami rządowymi, jak i władzami lokalnymi. W szczególności dotyczy to współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, uniwersytetami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, urzędami marszałkowskimi oraz regionalnymi agencjami promującymi innowacje. Większość działań na terenie Polski jest podejmowane przez dwa Instytuty Fraunhofera: Fraunhofer IWS z Drezna i Fraunhofer MOEZ z Lipska.
Wiosną 2015 roku pracownicy Instytutu Fraunhofera IWS i MOEZ wzięli udział w spotkaniach i konferencjach naukowych w Gdańsku i Gdyni. Współpraca z instytucjami regionalnymi i firmami prywatnymi pozwoliła na poznanie potencjału gospodarczego i naukowego regionu. Jednocześnie lokalni partnerzy Fraunhofera, a w szczególności Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku (LPOD), dostrzegli zalety modelu biznesowego Instytutów Fraunhofera i korzyści dla regionu przy wdrożeniu takiego modelu łączenia nauki i biznesu. Z inicjatywy Prezes Zarządu PSSE sp. z o.o. Teresy Kamińskiej  i przy pomocy Pana Marcina Sokoła i Magdaleny Sokół z LPOD oraz prof. Karola Kozaka z Fraunhofer IWS w Dreźnie powstał pomysł powołania w Gdańsku spółki, która docelowo zostałaby przekształcona w Instytut Fraunhofera. Inicjatywy została wsparta przez Panią Cornelię Pieper, Konsul Generalna republiki Federalnej Niemiec W Gdańsku.
Powołano do życia spółkę Project Centre for Research and Innovation, która będzie kordynowała działalność Fraunhofera w regionie I będzie zalążkiem przyszłego Instytutu Fraunhofera.


Działalność Spółki w Gdańsku będzie koncentrowała się na:

 1.  Obsłudze projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 2. Współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za fundusze unijne,
 3. Komercjalizacji i internacjonalizacji projektów, usług i produktów,
 4. Programach badawczym realizowanych na zlecenie firm i instytucji,
 5. Udziale kapitałowym w projektach i spółkach,
 6. Usługach badawczo-laboratoryjnych.

Spółka będzie prowadziła swoją działalność na terenie całego kraju ze szczególnym i preferencyjnym uwzględnieniem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowane jest także otwarcie laboratorium w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni i stworzenie centrum laboratoryjnego z bardzo szerokim dostępem dla firm, instytucji, naukowców czy studentów. Koncepcja działalności opiera się o ideę otwartego laboratorium, z którego mogłyby skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty współpracujące z PSSE. 


Project Centre for Research and Innovation zamierza rozpocząć działalność operacyjną do końca 2015 roku i jest reprezentowane przez prof. Karola Kozaka i Norberta Kowalkowskiego.