Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Wsparcie wzornictwa z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020
2014-03-26

Konferencja pn. „Wzornictwo szansą dla MSP i regionów", odbywająca się 20 marca 2014 r. w Warszawie była okazją do rozmów przedstawicieli różnych środowisk o roli wzornictwa w kształtowaniu konkurencyjności polskich firm i regionów.
Uczestnicząca w konferencji wiceminister I. Wendel przedstawiła możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej w programach na lata 2014-2020. - W nowym budżecie unijnym większość programów ma charakter horyzontalny. Wsparcie designu jest możliwe w szczególności w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów związanych z podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekty związane z wzornictwem będą mogły być dofinansowane z Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Ponadto wsparcie rozwoju zasobów ludzkich związanych z branżą wzorniczą będzie możliwe w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz RPO.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas konferencji

Wiceminister I. Wendel przedstawiła również przykłady projektów realizowanych w obszarze wzornictwa w latach 2007-2013. Wsparcie ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka  otrzymał projekt indywidualny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego pn. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)". W ramach Regionalnego Programu województwa śląskiego realizowany był projekt ukierunkowany na rozwój współpracy partnerskiej w ramach Klastra Dizajnu. W Wielkopolsce w zabytkowym, XIX-wiecznym budynku Starej Drukarni powstanie Wielkopolskie Centrum Designu.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Źródło: www.mir.gov.pl/