Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----VI spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych
2012-08-02

Na VI spotkaniu Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych w dniu 1 sierpnia br. nastąpiło podsumowanie dotychczasowej pracy Grupy, a także prac eksperckich. Zostały przedstawione wyniku monitoringu klastrów Województwa Pomorskiego przeprowadzonego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. Wyniki te dały obraz potrzeb, barier w rozwoju inicjatyw klastrowych na Pomorzu. Koordynatorzy zespołów tematycznych podsumowali prace w formie prezentacji. Istotnym zagadnieniem poruszanym na spotkaniu były prace PGKK nad stanowiskiem dotyczącym nowej Strategii Województwa Pomorskiego, a także wskazania do raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polskie Klastry i Polityka Klastrowa".

Prezentacja p. Marka Dondelewskiego

Prezentacja zespołu organizacji i zarządzania

Prezentacja zespołu finansowania

Prezentacja zespołu innowacji, rozwoju i transferu technologii

Wyniki prac i analiz PGKK

 


PGKK0108_1
PGKK0108_2
PGKK0108_3
PGKK0108_4
PGKK0108_5
PGKK0108_6
PGKK0108_7