Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Aktualności
najpopularniejsze
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
2016-02-25

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do zapoznania się z propozycją zagadnień badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.  Na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokona agregacji nadesłanych tematów i przygotuje listę Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, w ramach których ogłoszony zostanie konkurs finansowany ze środków Poddziałania 4.1.2 POIR.

 


Więcej

Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach
Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach
2016-01-13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców (POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

 


Więcej

Instytut Frauenhofera w Gdańsku
Instytut Frauenhofera w Gdańsku
2015-11-18

Fraunhofer jest największą w Europie organizacją badawczą w zakresie badań stosowanych.  Główne wysiłki badawcze są skierowane na potrzeby ludzi: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, energię i środowisko.


Więcej
Aktualności
ostatnio dodane
Konkurs na eksperyment fizyczny i model pojazdu wodnego
Konkurs na eksperyment fizyczny i model pojazdu wodnego
2014-04-28

Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Pomorza i miał na celu popularyzację rozwiązań technicznych związanych z morzem i wybrzeżem, a także popularyzację zastosowań fizyki w praktyce.


Więcej

Wsparcie wzornictwa z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020
Wsparcie wzornictwa z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020
2014-03-26

W budżecie unijnym na lata 2014-2020 dużą uwagę przypisuje się wsparciu innowacyjności i pobudzaniu kreatywności społeczeństwa.


Więcej

Wnioski z konferencji: "Obszary funkcjonalne Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów – potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?"
Wnioski z konferencji: "Obszary funkcjonalne Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów – potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?"
2014-03-20

Odbywające się 17 marca 2014 r. wydarzenie było okazją do rozmów przedstawicieli różnych środowisk o dotychczasowej i przyszłej polityce rozwoju Zagłębia. Uczestniczący w spotkaniu wiceszef resortu, przestawił informacje o nowym modelu prowadzenia polityki rozwoju oraz wsparciu ośrodków miejskich z nowej puli Funduszy Europejskich.


Więcej

Zobacz wszystkie